Skolskjuts

Elever som går i grundskolan, är folkbokförda i Mölndal och som har långt mellan anvisad skola och hemmet kan ha rätt till skolskjuts. Här hittar du information om vad som gäller och hur du ansöker om skolskjuts.

Buss vid hållplats Mölndals centrum. Foto: Lotta Lundberg

Skolskjuts i grundskolan

Om ditt barn valt en annan skola än den som gäller utifrån folkbokförings­adressen  så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola.

Om ditt barn valt en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Mölndal att anordna skolskjuts.

Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts. Det innebär till och från skolans ordinarie undervisningstider.

Skolskjuts gäller inte till och från fritidshem.

För att ha rätt till skolskjuts ska ett eller flera kriterier uppfyllas, läs mer om detta under Skäl till skolskjuts.

Skolskjuts i grundsärskolan

För elever i grundsärskolan behöver ingen ansökan göras. Du behöver istället anmäla ditt barns behov, läs mer om detta under Skolskjuts i grundsärskolan.

Ansökan

Du ska själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår.

Ansökningsperioden för läsåret 2022-2023 är från 13 april till 6 maj. Innan 13 april kan du inte ansöka för nästa läsår. Ansöker du efter 6 maj kan du inte vara säker på att ditt barn hinner få skolskjuts till skolstarten.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Färdmedel

Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Det innebär att eleven får ett busskort som gäller för resor med Västtrafik. Om inte kollektivtrafik kan användas ordnas skjuts med taxi. Alla taxiresor utförs av Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, som Mölndals stad har avtal med.

När taxiresor har beviljats är det viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen du får om resorna och att du alltid avbokar resor som inte behövs.

För oss i Mölndal är det viktigt att ditt barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerheten vid våra skolor.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla barn och elever i Mölndal är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector försäkringar direkt, på telefon 08-410 637 00. Då kan ditt barn vid behov få åka taxi till och från skolan.

Förlorat eller defekt busskort

Om ditt barn förlorar sitt busskort kan du anmäla det via vår e-tjänst, så beställer vi ett nytt kort. En administrativ avgift på 200 kronor tas ut. Avgiften betalas med kontanter eller via Swish när det nya kortet hämtas ut. Om kortet slutar fungera kan du anmäla det via samma e-tjänst. Då kostar det inget att få ett nytt kort, men du måste lämna in det defekta kortet när du hämtar ut det nya.

Det är alltid vårdnadshavarna som ansvarar för att en elev som åker buss har en giltig biljett.

Till alla elever som har busskort: Tänk på att alltid ha ditt busskort med dig. Du måste visa det för biljettläsaren framme hos föraren varje gång du reser. Välkommen ombord i framdörren! 

Fritidskort

Ungdomar som är folkbokförda i Mölndal och går i åk 7-9 har möjlighet att få gratis Fritidskort.

Om du har frågor om skolskjuts i gymnasiet kan du mejla direkt till utbildning@molndal.se.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts.grundskola@molndal.se

 

 

 

 

 

Dela på:

Senast uppdaterad