Förskola och barnomsorg

Barn i åldrarna ett till fem år kan få plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Om ditt barn är mellan sex och tolv år kan vi erbjuda plats i pedagogisk omsorg eller på fritidshem.

Pojke tittar på dig bakom färgpennor. Foto från Pexels.com

Verksamheten kan vara öppen kl. 6.30-18.30. Så långt det är möjligt erbjuds plats enligt önskemål. Du ska anmäla tre olika alternativ i kommunen. Om inget av önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt du anmält behov erbjuds annan plats.

Förskolor

Vi har förskolor i hela kommunen. I menyn når du alla förskolors webbsidor.

Förskolor som drivs av annan än kommunen hittar du under Fristående förskolor.
I Lindome finns också fristående pedagogisk omsorg.

Ansöka, besvara, ändra eller säga upp

Språkutvecklande arbetssätt

Det är viktigt att barn får tillgång till ett rikt språk och en välfungerande läs- och skrivförmåga. Det är en rättvise- och demokratifråga för det livslånga lärandet, för att kunna ta del av samhället och förstå sin omgivning. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Mölndals stad för att alla barn ska få tillgång till en likvärdig förskola med språkligt stimulerande miljöer som lockar till kommunikation. Detta ska ske med alla språk och på olika sätt. Vi som arbetar i förskolan kompetensutvecklar oss fortlöpande för att på bästa sätt få vårt språkande att växa.

Barnkonventionen på förskolan i Mölndal

FN:s konvention om barnens rättigheter - Barnkonventionen, är sedan januari 2020 lag i Sverige. Barnkonventionen finns till för barnen, men det är genom oss vuxna det blir möjligt. På våra förskolor i Mölndal arbetar vi kontinuerligt med att kompetensutveckla oss tillsammans för att på bästa sätt leva upp till de krav som barnkonventionen ställer. Vi hjälps åt att upptäcka, konkretisera och förverkliga de rättigheter som har anknytning till förskolan och som redan nämns i skollagen och vår läroplan, Lpfö 18.  Barnkonventionen på förskolan, Mölndals stad.

Pedagog Mölndal och mentorer

Alla våra verksamheter har en gemensam webbplats som heter Pedagog Mölndal.Pedagog Mölndals Facebooksida kan du följa och dela lärande artiklar, filmer och bloggar om våra förskole- och skolverksamheter. Mölndal har också ett system med erfarna och välutbildade mentorer som coachar nyutexaminerade förskollärare som anställs hos oss. Vi har också ett mentorstöd för stadens barnskötare inom förskola och pedagogisk omsorg som bidrar till att utveckla verksamheten.

Relaterad information

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad