Dödsfall och begravning

Praktiskt information för dig som förlorat en närstående. Om personen som dött har begränsade tillgångar kan Mölndals stad hjälpa dig att göra en så kallad dödsboanmälan. Om anhöriga saknas, bör du som vän vända dig till kommunen för närmare information.

Stämningsfylld bild med solstålar på en blomsterbädd. Foto: Larisa Koshkina från pixabay.com

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravningskostnader. Om det är osäkert ifall tillgångarna räcker för att täcka kostnaderna för begravningen, bör du kontakta kommunen för att få information om hjälp till begravningskostnaden.

Tillgångar kan vara banktillgodohavanden och andra värdepapper, fast egendom samt det bohag (möbler och andra inventarier) som finns i den avlidnas hem.

Vad behöver du som dödsbodelägare göra?

  • Betala inga räkningar tillhörande dödsboet. Undantag är begravningsfaktura.
  • Stoppa alla autogiron. Detta gör du genom att kontakta banken.
  • Avsluta samtliga abonnemang och säg upp hyreskontrakt.

Dödsbodelägare ärver inte skulder

Om dödsboet har skulder, eller om det uppstår skulder i samband med dödsfallet, går dessa inte vidare till dödsbodelägarna. Skulderna stannar i dödsboet och kan avskrivas med hjälp av dödsboanmälan/bouppteckning.

Bouppteckning

När det gäller själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå.

Efter begravningen görs en bouppteckning. Då går man igenom dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen görs senast tre månader efter dödsfallet. Kontakta Skatteverket för mer information. Om den avlidna har ett testamente, eller om dödsbodelägarna är oense, ska en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet, kan du vända dig till Mölndals stad för en utredning som kan leda fram till en dödsboanmälan. En sådan ersätter en bouppteckning.

Om den avlidna var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnas andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

  • att den avlidna är folkbokförd och bodde i Mölndal
  • att den avlidna inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt
  • att den avlidnas hem lämnas intakt tills kommunens handläggare kommer på besök.

Stöd till begravningskostnader

Om den avlidna inte har tillräckligt med pengar till begravningen, kan du vända dig till Mölndals stad för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt basbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna högsta godtagbara kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Prisbasbeloppen skiftar för varje år. Aktuell info finns på Skatteverkets webb.

Vem ska tömma och städa ut bostaden?

Om dödsboet har tillgångar som täcker kostnaderna för tömning och städ får dödsboet stå för dessa utgifter.

Om dödsboets tillgångar är begränsade är det givetvis önskvärt att anhöriga tömmer och städar ur bostaden.

  • Om detta inte är möjligt kan man skriva en fullmakt till hyresvärden som säger att hyresvärden får tömma och slänga lösöret. Fakturan för tömning och städ ska ställas till dödsboet (och inte till dödsbodelägarna).

  • Om dödsbodelägarna själva bekostar tömning och städ kan de kompenseras av dödsboet, men bara om tillgångarna i dödsboet räcker för att täcka kostnaderna. Kvitton och fakturor ska sparas.


Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-13 16.44