Omsorg & hjälp

Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation. Om inget annat anges ägs blanketten, formuläret eller e-tjänsten av Mölndals stad.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader


Dödsfall och begravning

Tjänst

Typ

DödsboanmälanPDF

Blankett

Färdtjänst

Tjänst

Typ

Flexlinjen, anmälan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökan

E-tjänst

Färdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

Högkostnadsskydd, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

LäkarintygPDF

Ifyllningsbar blankett

Riksfärdtjänst, ansökanPDF

Ifyllningsbar blankett

God man, förvaltare och förmyndare

Tjänst

Typ

1. Anmälan om behov av god manPDF

Ifyllningsbar blankett

2. Anmälan om behov av åtgärder gällande förmynderskap för omyndigaPDF

Ifyllningsbar blankett

3. Anstånd för att lämna in redovisningPDF

Ifyllningsbar blankett

4. Ansökan om godmanskap/förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

5. Ansökan från socialtjänsten om god man för ensamkommandePDF

Ifyllningsbar blankett

6. Ansökan om samtycke till arvskiftePDF

Ifyllningsbar blankett

7. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

8. Ansökan om att låta omyndig driva rörelsePDF

Ifyllningsbar blankett

9. Ansökan om samtycke till köp av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

10. Ansökan om samtycke till uthyrning av fastighet, bostadsrättPDF

Ifyllningsbar blankett

11. Ansökan uttag från spärrat konto

E-tjänst

12. Ansökan om uttag från spärrat konto - förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

13. Ansökan uttag från spärrat konto, god man, förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

14. Ansökan om samtycke att uppta lånPDF

Ifyllningsbar blankett

15. Ansökan om samtycke till placeringPDF

Ifyllningsbar blankett

16. Begäran om entledigande

E-tjänst

17. Begäran om entledigandePDF

Ifyllningsbar blankett

18. Förteckning över tillgångar och skulderPDF

Ifyllningsbar blankett

19. Förteckning över tillgångar och skulder ensamkommande barnPDF

Ifyllningsbar blankett

20. Förteckning över tillgångar och skulder, föräldrarPDF

Ifyllningsbar blankett

21. Förenklad redovisningPDF

Ifyllningsbar blankett

22. Förenklad redovisning ensamkommande barnPDF

Ifyllningsbar blankett

23. Förenklad redovisning - Särskilt förordnad vårdnadshavarePDF

Ifyllningsbar blankett

24. Intresseanmälan, god man förvaltarskap

E-tjänst

25. Intresseanmälan, god man förvaltarskapPDF

Ifyllningsbar blankett

26. Klagomål på god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

27. Läkarutlåtande avseende beslutskompetensPDF

Ifyllningsbar blankett

28. Redogörelse oskiftat dödsbo

E-tjänst

29. Redogörelse oskiftat dödsboPDF

Ifyllningsbar blankett

30. Redogörelse till årsräkning/sluträkning och begäran om arvodePDF

Ifyllningsbar blankett

31. SläktförteckningPDF

Ifyllningsbar blankett

32. Särskild postadress, anmälan. Skatteverket

Ifyllningsbar blankett

33. Årlig granskning av förvaltarskap

E-tjänst

34. Årlig granskning av förvaltarskapPDF

Ifyllningsbar blankett

35. Årsräkning sluträkning - god man/förvaltarePDF

Ifyllningsbar blankett

36. Årsräkning sluträkning - föräldrar- legala förmyndarePDF

Ifyllningsbar blankett

37. Åtagande

E-tjänst

38. Redogörelse bevaka rätt särskild angelägenhetPDF

Ifyllningsbar blankett

Sjukvård

Tjänst

Typ

1177 Vårdguidens e-tjänster. Västra Götalandsregionen

E-tjänst

Väntetider i vården. Sveriges kommuner och landsting

E-tjänst


Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag

Tjänst

Typ

Ekonomiskt bistånd grundansökanPDF

Blankett

Ekonomiskt bistånd återansökan

E-tjänst

Ekonomiskt bistånd återansökanPDF

Blankett


Vigsel

Tjänst

Typ

Tidsbokning för vigsel

E-tjänst

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan eller anmälan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-01 08.23