Samhällsplanering - Mölndal växer

Mölndal växer och vi blir fler. För att möta behovet behöver staden växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Just nu är vi inne i en mycket intensiv fas. Läs om våran pågående översiktsplan och pågående detaljplanearbeten eller sök i Mölndalskartan så får du veta mer om vad som händer.

Samhällsplanering

Alla kommuner har rätten att bestämma vad marken ska användas till. Den huvudsakliga användningen av större områden finns i en översiktsplan. Med hjälp av den kan vi sedan göra något mer detaljerade planer på delområden, en fördjupad översiktsplan.

Sista steget är att göra en detaljplan, ofta för ett mindre område. Den anger i detalj vad varje del av marken får lov att användas till. Det kan vara bostäder, verksamheter, service, vägar, parker. En detaljplan redovisar också vilken hänsyn som måste tas till miljö, natur- och kulturvärden.

Spännande stadsutvecklingsprojekt

Mölndals stad medverkar i flera större samhällsplaneringsprojekt:

  • Mölndals innerstad
  • Stadsdelen Pedagogen park
  • omvandlingen av Forsåkersområdet (f.d. Papyrus).
    Ansvaret för Forsåkersområdet ligger på Mölndala Fastighets AB som är ett exploateringsbolag helägt av Mölndals stad.
  • GoCo Health Innovtion City

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad