Krokslätts hundrastgård stängd tillfälligt på grund av markföroreningar

Det har påträffats markföreningar där Krokslätts hundrastgård ligger. Utökad provtagning i området kommer ske inom kort. Under tiden kommer hundrastgården att vara stängd.

På fastigheten Krokslätt 1:181 har det påträffats markföroreningar på grund av en tidigare avfallsdeponi.

Under vintern och våren sker därför utökade undersökningar i området. Det för att avgränsa föroreningen och utreda spridningen.

Efter detta kommer ett eller flera åtgärdsförslag att komma. Miljöförvaltningen håller i utredningen av föroreningen.

Hundrastgården stängs

Krokslätts hundrastgård ligger tyvärr på den förorenade marken.

Av säkerhetsskäl, för att varken hundar eller människor ska ta skada, kommer hundrastgården att stängas tills åtgärder har gjorts. Stängningen är också nödvändig för att lämna plats för de utökade undersökningarna. Vad som händer med hundrastgården senare avgörs av de åtgärdsförslag som tas fram.

Du som vill låta din hund springa fritt kan med fördel besöka någon annan av stadens hundrastgårdar.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad