Drift och underhåll av Kållered och Lindome vägföreningars vägar

Sedan den 1 januari 2022 har Mölndals stad tagit över drift och underhåll av de vägar som Kållered och Lindome vägföreningar är väghållare för.

I många år har det pågått diskussioner kring vägar i Kållered och Lindome som vägföreningar har skött om. Genom budgetbeslut under hösten 2021 har nu det operativa ansvaret tagits över av staden. Det handlar om till exempel snöröjning, halkbekämpning, kantstenar, mindre hål och skador, med mera.

  • Det gäller för vägarna som tillhör Lindome vägförening och Kållered vägförening.
  • Det gäller även för den del av Tulebovägen och Älgvägen där kollektivtrafiken kör och som tillhör Tulebonejdens samfällighetsförening.

Felanmäl problem till Kontaktcenter Mölndal

Du som bor vid de vägar som kommunen nu tagit över driften och underhållet av ska numera felanmäla till Mölndals stad och inte som tidigare din vägförening.

Du felanmäler genom att använda stadens e-tjänst. Du kan också ringa eller mejla till Kontaktcenter Mölndal.

Mer arbete återstår att göra

Det återstår några praktiska delar för att Mölndals stad ska kunna ta över som helt ansvarig väghållare, bland annat behöver en ny detaljplan antas för berörda vägar, ett arbete som har påbörjats. Men någon tidplan för när det kan vara klart finns tyvärr inte ännu.

Vissa vägar sköts av andra

Det finns fortfarande gator och vägar som samfälligheter sköter om, liksom privata vägar. Även Trafikverket sköter om vissa vägar inom kommunen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad