Hur ser ungas intresse för gaming och digital kultur ut?

Det är huvudfrågan i pågående undersökning i Mölndals stad som riktas till unga i åldrarna 12-25 år.

Enkäten är en del av förstudien som kallas för Spelklubben och görs för att beslutsfattare ska få mer information om ungas fritid och intressen.

Fram till och med 5 december 2021 kan unga delta i enkäten där de kan dela sina tankar och svara på frågor om sitt intresse för gaming och digital kultur. Enkäten består av 20 frågor uppdelat på tre delar som handlar om vad ungas intresse innebär och vad unga ser som viktigt i utformningen av aktiviteter och verksamhet inom området gaming. Frågorna handlar också om vad som motiverar unga och vilket stöd de kan behöva för att kunna besöka en sådan verksamhet.

Ungdomarna är helt anonyma när de svarar, det betyder att vi inte vet vem de är när de svarat. Vi använder deras svar endast för att bättre förstå ungas intresse för gaming och digital kultur i kommunen. Vi vill ha svar från så många som möjligt men vi är särskilt intresserade av de unga som inte kommer till skolan eller saknar arbete.” säger Martin Wramsby, projektledare för Spelklubben.

Känner du en ungdom eller ung vuxen som skulle vilja delta i enkäten? Dela då gärna länken nedan:

http://molndal.insurvey.se/b9017a4a570e82

Har du frågor om Spelklubben, som projekt eller idé?
Kontakta Martin Wramsby,projektledare för Spelklubben.
Telefon: 0704-54 34 61

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad