Utbetalning av habiliteringsersättning för dig som har daglig verksamhet

Daglig verksamhet öppnade igen den 10 augusti. Du som är deltagare i en daglig verksamhet kommer att få habiliteringsersättning även om du väljer att stanna hemma.

Händer som arbetar med elektronik.

Anpassade rutiner för att minska risken för smitta

För att undvika risken för smitta inom daglig verksamhet har rutiner och tillvägagångssätt setts över och anpassats.

Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning inom daglig verksamhet. Vi uppmanar våra deltagare att stanna hemma om de inte känner sig helt friska. Men smittan finns överallt i samhället och vi kan förstås inte garantera att ingen kan bli smittad i våra verksamheter, säger Charlotta Callmander, områdeschef inom funktionsstöd.

Ersättning betalas ut till dig som stannar hemma

Du som väljer att stanna hemma kommer att få habiliteringsersättning för de dagar du skulle ha varit på din dagliga verksamhet. Beslutet fattades av vård- och omsorgsförvaltningen och gäller till och med 31 oktober. Därefter tar förvaltningen ställning till om beslutet ska förlängas eller inte.

Våra deltagare ska inte behöva känna sig oroliga över att förlora inkomst för att de väljer att stanna hemma på grund av symptom eller rädsla för att bli smittade. De deltagare som väljer att stanna hemma kommer därför att fortsätta få sin habiliteringsersättning utbetalad som vanligt till sista oktober, förklarar Charlotta Callmander.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-07 10.49