Dricksvattnet bra igen i västra Kållered

Du som bor i västra Kållered behöver inte längre koka ditt dricksvatten. Flera tester visar nu att dricksvattnet är bra igen och därmed inte behöver kokas.

Uppdatering 2020-07-17

Vattnet i västra Kållered är nu bra

Mölndals stad har nu i fyra prover sett att dricksvattnet inte längre har bakterier och därför är tjänligt att dricka igen. Kokningsrekommendationen för västra Kållered är därmed hävd.

Du behöver alltså inte längre koka ditt dricksvatten. Vi tackar alla invånare för deras tålamod under tiden som vi rekommenderade kokning. Även övriga kommunen har fortsatt bra vatten och har inte varit berört, hela kommunen har alltså bra vatten.

Mölndals stad kommer att fortsätta att ta vattenprover enligt rutin och i uppföljande syfte.

Vattenledning orsak

Mölndals stad identifierade redan tidigt en vattenledning som trolig orsak. Den drabbade ledningen är fortsatt frånkopplad från nätet och kommer undersökas närmare under kommande veckor.


Det här hände tidigare:

Uppdatering 2020-07-15

Sista bekräftade svaret väntas på fredag

Mölndals stad har sedan den 9 juli tagit flera prover på ledningarna i Kållered. Proverna analyseras i ett externt laboratorium och tar mellan 3-7 dagar. Till fredag förmiddag förväntas svar på det sista provet komma till Mölndals stad. Efter det kan vi komma att gå ut med ny information.

Vid misstanke om smitta i ledningsnätet spolas ledningarna rent via brandposter och prover tas. Minst 2 godkända prover behövs för att vattnet ska anses ok igen.

Ta del av vanliga frågor och svar

Uppdatering 2020-07-13

Vi väntar fortfarande på nya provresultat

Mölndals stad har under helgen spolat ur ledningarna i området och tagit fler prover på vattnet. Vi väntar på att få bekräftat provresultat från två olika prover. Förhoppningsvis kommer ett bekräftat provresultat under torsdagen. Då kan vi i så fall ge nytt besked. Fram tills dess gäller kokningsrekommendationen fortsatt!

På Bangårdsvägen 49 finns en vattenpost öppnad. Där finns en mindre kran där du kan fylla t.ex. en mindre dunk med dricksvatten. Det bästa är dock att du kokar själv hemma.


Uppdatering 2020-07-10

Vi avvaktar nya provresultat

Mölndals stad tar kontinuerligt rutinprover på dricksvattnet över hela kommunen, som en del av vårt kvalitetsarbete.

Det var vid en sådan rutinkontroll som de förhöjda värdena upptäcktes i ett begränsat område i västra Kållered. Övriga delar av kommunen (Mölndal, Lindome och Östra Kållered) är inte drabbade, de proverna har inte förhöjda värden.

Vi väntar på svar från nya prover från området. Svaren kommer under början av vecka 29. Kokningsrekommendationen gäller tills Mölndals stad meddelar annat.


Publicerat 2020-07-09

Koka vattnet i Västra Kållered

Mölndals stad har tagit prover som visar förhöjda halter av bakterier i det kommunala dricksvattnet. Vi uppmanar alla boende väster om Ekenleden i Kållered med kommunalt vatten att koka det vatten som ska drickas eller användas till matlagning.

Berörda områden

Områdena som är berörda är Bölet, Hallen, Labacka, Heljered, Apelgården och Torrekulla.

Det var vid en rutinkontroll som vi märkte förhöjda halter av bakterier i dricksvattnet. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar vi därför alla i nämnda områden att koka det vatten som ska drickas eller användas till matlagning.

Det här ska du göra

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Tänk på att kokt dricksvatten ska du använda till att

 • blanda saft eller andra drycker med vatten
 • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • göra is
 • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan du använda till att

 • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka innan den används
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola i toaletten.

Det här gör Mölndals stad

Vi känner ännu inte till varför bakterien finns i vårt vatten. Vi har identifierat en ledning som är en trolig källa som vi nu har stängt och rengör genom att spola ur den. Vi tar därefter flera nya prover på vattnet i ledningarna innan den kopplas på igen.

När vi ser att bakterienivån är normal vid två provtillfällen kommer vi att häva kokningsrekommendationen.

Mer information

Ta del av vanliga frågor och svar

Länkar till olika språk

Faktablad kokning av dricksvatten - svenska
Faktablad kokning av dricksvatten - somaliska
Faktablad kokning av dricksvatten - persiska farsi
Faktablad kokning av dricksvatten - franska
Faktablad kokning av dricksvatten - finska
Faktablad kokning av dricksvatten - engelska
Faktablad kokning av dricksvatten - arabiska
Faktablad kokning av dricksvatten - tigrinska
Faktablad kokning av dricksvatten - nordsamiska

Läs om rekommendationer för kokning av vatten på Livsmedelsverkets webbplats

SMS-information

Information om kokningsuppmaningen skickades till boende i området via SMS. Om du inte fick det, kan det hända att du har en företagsmobil eller oregistrerat nummer. Läs mer om vår SMS-avisering.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-24 15.40