Insatser kan inte garanteras vid tillfällig vistelse

Du som vistas tillfälligt inom Mölndals stad, och är i behov av hemtjänst, kommer inte att kunna garanteras insatser under perioden 15 april – 30 september.

Personal i hemtjänsten tar på en äldre man en strumpa.

Tillfällig vistelse

Under normala omständigheter verkställer vård- och omsorgsförvaltningen beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner vid tillfällig vistelse i Mölndals stad enligt kapitel 2a, § 6 i socialtjänstlagen.

Stadens invånare prioriteras

Med anledning av den pågående coronapandemin råder ökad risk för smittspridning och personalbrist inom Mölndals stads hemtjänst. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver prioritera att i första hand lösa kommuninvånarnas behov med den personal som finns.

Vård- och omsorgsnämnden har därför beslutat att inte garantera omsorgsinsatser för personer som vistas tillfälligt i Mölndals stad under perioden 15 april – 30 september 2020.

Undvik onödiga resor

Flera andra kommuner har fattat liknande beslut. Så tänk på att du kan bli utan hemtjänstinsats om du planerar en längre vistelse utanför din egen kommun. Folkhälsomyndigheten har uppmanat allmänheten att minska risken för smittspridning genom att undvika resor som inte är absolut nödvändiga.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-10 10.06