Begränsningar av besök på grund av coronaviruset

Mölndals stad har beslutat att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Vi avråder även från besök på grupp- och serviceboenden om man har symtom på luftvägsinfektion.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya rekommendationer, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Mölndals stad följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss.

Besöksförbud på samtliga äldreboenden från 12 mars

Med anledning av de nya rekommendationerna införs besöksförbud på samtliga äldreboenden i Mölndals stad. Orsaken till beslutet är att många av våra målgrupper är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Det är därför extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020. Undantag från besöksförbudet kan enbart göras i särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede och sker i dialog med chef eller sjuksköterska.

Avråder från besök på grupp- och serviceboenden vid symtom

Vi avråder vidare från besök på grupp- och serviceboenden om den besökande har symtom på luftvägsinfektion.

Fortsatta uppdateringar

Mölndals stad följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga och samarbetar med ansvariga myndigheter.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Utifrån det aktuella läget och behoven som uppstår kommunicerar vi så transparent vi kan, men är noga med att värna om integriteten hos våra medarbetare samt personer i våra verksamheter.

Molndal.se är vår huvudsakliga källa till information för allmänheten. Där samlar vi våra nyheter och länkar till ansvariga myndigheters information. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid -19 är det 113 13 du ringer.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-12 11.30