Information om coronaviruset

Läs vad vi kan göra tillsammans för att minska smitt­sprid­ningen.

Innehållet är senast granskat den 16 september 2020.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Mölndals stad följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa vad vi som kommun gör för att minska smittspridningen, samt vad du kan göra för att bidra.

Skydda dig och andra från smittspridning

Information till dig som är 70 år eller äldre

Du som är 70 år eller äldre uppmanas att så långt som möjligt fortsatt begränsa dina fysiska kontakter med andra människor. Du som är frisk kan ha social kontakt med dina nära men med avstånd. Ett riktmärke kan vara att träffas på ungefär en armlängds avstånd, ju äldre du är desto viktigare med avståndet – och särskilt viktigt inomhus. 

Undvik att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.

Behöver du hjälp?

Det är många som just nu behöver extra hjälp. Vi är tacksamma för att det också finns många som vill hjälpa till.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet för friska barn och frisk personal och följer myndigheternas rekommendationer. Skolbarn som är friska ska vara i skolan som vanligt. Sjuka barn eller vuxna stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 testas för coronaviruset. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt. Syftet är att snabbare få barnen tillbaka i skolan vid negativt provsvar.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Från och med höstterminen 2020 återgår elever i de kommunala gymnasieskolorna i Mölndal med vissa anpassningar till ordinarie undervisning i skolornas lokaler. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan planerar för fortsatt distansundervisning med anpassad undervisning på plats för vissa målgrupper från den 15 juni.

Vård och omsorg

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Regeringen har beslutat att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Vi avråder även från besök på grupp- och serviceboenden om man har symtom på luftvägsinfektion.

Bibliotek och museum

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vi begränsar antalet besökare vid behov, för att undvika trängsel. Vid personalbrist kan våra öppettider komma att påverkas och aktiviteter ställas in. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Stöd till kulturaktörer

Just nu görs flera satsningar för att stötta kulturaktörer som drabbas av den pågående pandemin. Som kulturaktör i Mölndal kan du få stöd från såväl Mölndals stad, Västra Götalandsregionen som regeringen.

Idrotts- och fritidsaktiviteter

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vi begränsar antalet besökare vid behov, för att undvika trängsel. Vid personalbrist kan våra öppettider komma att påverkas och aktiviteter ställas in. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Bokning av lokal och anläggning

Näringsliv och företagande

Vi vet att det just nu råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset. Vi gör nu allt vi kan för att på bästa sätt stötta och hjälpa dig som företagare.

Med anledning av coronapandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Alla måste hjälpas åt att minska risken för smitta. Därför gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till miljöförvaltningen.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

  • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.

  • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.

  • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.

  • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.

  • Krisinformation.se , krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Hälsning från stadens ledning

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och stadsdirektör skickar en hälsning till alla Mölndalsbor.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-16 13.57