Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Information om coronaviruset

Mölndals stad följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Innehållet är senast uppdaterat den 31 mars 2020.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Mölndals stad följer rekommendationer från ansvariga myndigheter. Vi följer händelseutvecklingen, ser över förberedande åtgärder, samordnar arbetet och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Genom fem enkla steg kan vi tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Även vid lindriga symtom.
  • Avstå från besök på äldreboenden eller sjukhus.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Information till dig som är 70 år eller äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Behöver du hjälp eller vill hjälpa till?

Det är många som just nu behöver extra hjälp. Vi är tacksamma för att det också finns många som vill hjälpa till.

Barn i förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer myndigheternas rekommendationer. Skolbarn som är friska ska vara i skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Distansutbildning har införts på alla gymnasier, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor i Mölndals stad.

Vård och omsorg

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Mölndals stad har beslutat att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Vi avråder även från besök på grupp- och serviceboenden om man har symtom på luftvägsinfektion.

För att förebygga smittspridning av coronaviruset till seniorer stängs också våra samtliga Träffpunkter tills vidare.

Bibliotek och museum

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar dig som besökare att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom. Samma riktlinjer gäller för verksamheternas personal.

Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vid personalbrist kan våra öppettider komma att påverkas och aktiviteter ställas in. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Idrotts- och fritidsaktiviteter

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar dig som besökare att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom. Samma riktlinjer gäller för verksamheternas personal.

Regeringens beslut att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer påverkar inte öppethållandet av våra verksamheter. Vid personalbrist kan våra öppettider komma att påverkas och aktiviteter ställas in. För aktuell information se respektive verksamhets webbsida.

Bokning av lokal och anläggning

Näringsliv och företagande

Vi vet att det just nu råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset. Vi gör nu allt vi kan för att på bästa sätt stötta och hjälpa dig som företagare.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

  • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.

  • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.

  • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.

  • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.

  • Krisinformation.se , krisinformation från svenska myndigheter

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Hälsning från stadens ledning

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och stadsdirektör skickar en hälsning till alla Mölndalsbor.

En hälsning till alla Mölndalsbor

Lättläst och teckenspråkstolkad information

Other languages

Information about corona virus and covid-19 in other languages.

The city of Mölndal pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-31 15.12