Stark utveckling för Mölndals innerstad

Under fem års tid har Mölndals innerstad genomgått en mycket stark utveckling. Det visar de tre kännedomsmätningar som har utförts i form av telefonintervjuer.

Människor som vistas i Mölndals innerstad

De som besöker Mölndals innerstad gör det idag av fler och andra skäl än tidigare. Shoppingen är den största förändringen (har i princip dubblerats sedan förra mätningen) och är idag det vanligaste motivet att besöka Mölndals innerstad - tidigare var det handla mat. Shoppa, äta, fika, träffa folk och besöka vänner har alla ökat både jämfört med 2016 och 2014.

Det är mellan 2016 och 2019 som den stora positiva förändringen i attraktivitet för Mölndals innerstad har skett. För de bosatta i Mölndals stad var attraktivitetsgraden som allra lägst 2016 - inte förvånande med tanke på att det då pågick stora ombyggnationer.

Bland annat visar 2019 års undersökning att:

  • Den spontana kännedomen om Mölndals innerstad har tredubblats i kringliggande kommuner och femdubblats lokalt på fem år.
  • Mölndals innerstad har gjort en tydlig imageförflyttning från förortskänsla till stadskänsla.
  • Andelen som ser Mölndals innerstad som en attraktiv boplats har dubblerats på fem år - både bland Mölndalsbor och i kringliggande kommuner.
  • För Mölndalsborna är Mölndals innerstad ett attraktivt shoppingområde. Shopping är det främsta motivet för att besöka Mölndals innerstad, ett motiv som dubblerats de senaste fem åren.
  • Både parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik för att ta sig till och från innerstaden får högt betyg.

Läs hela rapportenPDF

Mölndals stad har gjort tre mätningar om kännedomen av Mölndals Innerstad. Under våren 2014 gjordes en nollmätning kring Mölndals innerstad innan de stora byggprojekten drog igång. 2016, när byggnationen var i full gång, gjordes en uppföljande mätning. Mölndals stad har nu, efter att både Mölndals torg och Mölndal Galleria är invigt, genomfört en uppföljande och avslutande mätning hösten 2019.

Kontakt

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
Näringslivsenheten
031-315 13 14
karin.kempe@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-17 10.53