Felanmälan

Kontaktuppgifter till stadens enheter när du exempelvis behöver anmäla fel på renhållning, vatten eller någon annan av stadens tjänster.

Allmänna ytor

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl, allmänna ytor
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, klagomål allmänna ytor

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Avfall och återvinning

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl, avfall och återvinning
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, avfall och återvinning

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Gatuunderhåll

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl på webben, gatuunderhåll
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, gatuunderhåll

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Parkering och skrotbil

Mölndals Parkeringsbolag AB

Slamtömning

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmälan, slamtömning

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akut slamtömning efter kontorstid
0709-99 98 40

Strömavbrott

Vid strömavbrott i ditt hem ber vi att få hänvisa dig till ditt elbolag eller leverantör.

Vatten och avlopp

Mölndals stad ansvarar för försörjning av kallvatten, inte varmvatten.

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl, vatten och avlopp
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, vatten och avlopp

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)