Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till ett gymnasieprogram så kan du få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma vidare till annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Krokslättsgymnasiet är en liten och personlig skola där du möter engagerade lärare i en bra och mysig studiemiljö. Skolan ligger på tredje våningen i de gamla vackra industribyggnaderna i Krokslätts fabriker i Mölndal.

Bra studieplanering är viktigast av allt. När du börjar hos oss kommer du att träffa din mentor och den personal som kan vara ett bra stöd i din skolgång. Det är stort fokus på dig och vad du vill göra i framtiden när vi planerar dina studier tillsammans. Vill du ut och jobba? Då kan en lärlingsutbildning på vårt introduktionsprogram vara en möjlighet!

Din trygghet och goda relationer med skolpersonalen är grunden för hur du ska klara skolan så bra som möjligt. Vi fokuserar och bygger på det som är dina starka sidor.

De flesta elever har sin undervisning på Krokslättsgymnasiet, Krokslätts fabriker 50. En annan del av utbildningen, Plattformen, har egna lokaler på Fiskargatan 4, i Fässbergsgymnasiets tidigare lokaler.

Plattformen är skapad för elever som behöver ett tydligt och strukturerat upplägg samt motivationsskapande arbete för att återfå glädje för skolarbete. Studierna kan kombineras med praktik. Möjlighet finns även att anpassa studierna för elever inom AST.

Programinriktat val (IMV)

Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program. Du ska så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Programinriktat val innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett av våra program, samt kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Även arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

På Krokslättsgymnasiet finns programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet och mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Programinriktat val kan du söka genom Indra.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning, som gör att du kommer in på arbetsmarknaden, eller på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion innehåller huvudsakligen yrkesinriktad utbildning i form av gymnasieämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan även innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i.

På Krokslättsgymnasiet finns gruppbaserad yrkesintroduktion med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet. På Krokslättsgymnasiet läser vi Skolverkets yrkespaket Vårdbiträde, 800 poäng samt svenska och samhällskunskap på gymnasienivå. Utbildningen är på två år och innehåller också arbetsplatsförlagt lärande.

Yrkesintroduktion mot vård- och omsorg gäller alla elever i göteborgsregionen, den utbildningen söker du genom Indra.

Individuellt alternativ (IMIND)

Syftet med individuellt alternativ är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, samt hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ kan du söka genom Indra.

Språkintroduktion (Sprint)

Syftet med språkintroduktion är att ge dig som är ungdom och nyligen har invandrat till Sverige en utbildning med särskilt fokus i det svenska språket.

För mer information, besök vår sida om Språkintroduktion.

 BLANKETTER

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-12 08.04

100%

av vo-eleverna
fick jobb direkt
efter examen

9

minuter
till korsvägen i
centrala Göteborg