100%

av vo-eleverna
fick jobb direkt
efter examen

9

minuter
till korsvägen i
centrala Göteborg