Välkommen till
Krokslättsgymnasiet!

Sex yrkesområden. Nio utbildningsvägar. Oväntat stora framtidsmöjligheter!
Funderar du på jobb direkt efter gymnasiet? Vill du läsa på en mindre skola?
Är engagerade lärare, starkt elevfokus och stor gemenskap viktigt för dig?
Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Med både yrkesexamen och högskolebehörighet efter avslutad utbildning är det bara du som sätter gränserna för framtiden. Välkommen in i gemenskapen!

Öppet hus eller enskilt möte?

Aktuellt